Microsoft og C4IR Ocean går sammen for å redde havet

Bjørn Tore Markussen
September 22, 2020
Microsofts president Brad Smith har i en bloggpost skissert hvorfor det globale teknologiselskapet samarbeider med C4IR Ocean for å beskytte verdenshavene

Microsoft går inn som hovedpartner i havteknologisenteret C4IR Ocean for å utvikle teknologibaserte løsninger for et sunnere hav

Microsoft går inn som hovedpartner i havteknologisenteret C4IR Ocean. Sammen med Aker og World Economic Forum skal de samarbeide for å utvikle teknologibaserte løsninger for et sunnere hav.

C4IR Ocean, et samarbeid mellom Aker-konsernet og World Economic Forum (WEF), er en del av WEFs globale nettverk for den fjerde industrielle revolusjon («Center for the Fourth Industrial Revolution». C4IR) som arbeider for at teknologi og digitalisering skal løse viktige samfunnsoppgaver. Senteret i Oslo er det første i nettverket dedikert til bærekraft og verdenshavet.

"Vi ønsker å trappe opp bruken av teknologi for å sikre framtidens verdiskaping. Den som klarer å utnytte potensialet som ligger i ny teknologi er morgendagens vinner, dette gjelder også land. Vi er glade for at Microsoft ønsker å forene sine krefter med oss i dette første tematiske senteret i C4IR-nettverket. Vi har ingen tid å miste i kampen for et sunnere hav" - uttaler administrerende direktør for World Economic Forum, Børge Brende, styremedlem i C4IR Ocean

"Ambisjonen med C4IR Ocean senteret er å etablere en resultatorientert samarbeidsarena for private og offentlige aktører med kapasitet og kompetanse til å utgjøre en forskjell i arbeidet med å sikre at ressursene i havet blir forvaltet på et ansvarlig og bærekraftig vis. Sammen må vi handle raskt. Vi er svært glade for å få Microsoft med på laget som en av verdens fremste teknologieksperter med et globalt nettverk. Det at Microsoft prioriterer rollen som co-founding partner av C4IR Ocean i Norge gir senteret ressurser, tyngde og gjennomslag i arbeidet for et sunt og produktivt hav." - sier Akers konsernsjef Øyvind Eriksen

Microsoft tar ansvar for sitt vannavtrykk

Microsofts president Brad Smith har i en bloggpost skissert hvorfor det globale teknologiselskapet samarbeider med C4IR Ocean for å beskytte verdenshavene. Lucas Joppa, som er ansvarlig for bærekraft og miljø i Microsoft sier:

"Vi er ikke sunnere enn hva havet vårt er. Det er avgjørende for å sikre at planeten ikke varmes mer enn 1,5 grader og for å trygge økonomisk sikkerhet over hele verden. Men klimaendringer, forurensning og overutnyttelse av marine systemer setter havet vårt i fare. Microsoft og C4IR Ocean deler en visjon for havets helse og hvordan vi best kan bruke data og teknologi for å oppnå det. Vi er stolte over å være den første bedriftspartneren, utenfor Aker-gruppen, i dette viktige initiativet og ser frem til å samarbeide for å sikre et sunne hav."

Det største og mest inkluderende knutepunktet

C4IR Oceans flaggskip-prosjekt er oppbyggingen av en havdataplattform som lanseres på World Economic Forums toppmøte for bærekraftig utvikling 23. september.

Havdataplattformen frigjør havdata og gjør disse lettere tilgjengelig for forskere, beslutningstakere og utviklere som dermed gis tilgang til et bredt spekter av datakilder i stor skala. Siste halvår har data fra 220 000 havforskningstokt siden 1890 blitt lastet opp.

Havdataplattformen er bygget på Cognite Data Fusion teknologien og det muliggjør at tiden det tar å få tak i disse dataene reduseres fra dager og timer til sekunder. Administrerende direktør i C4IR Ocean, Bjørn Tore Markussen, uttaler:

"Vi ønsker å bli det største, mest inkluderende knutepunktet for datadrevne løsninger for havet som bidrar til reduserte utslipp, plastikk og overfiske. Da trenger vi de største aktørene med på laget tidlig. Vi jobber allerede med flere engasjerte partnere innen industri, vitenskap, bevaring og myndigheter. Jeg har fulgt med interesse det arbeidet Microsoft gjør på bærekraft, og det er motiverende at vi sammen med dem skal gjøre en virkelig forskjell for å sikre et bærekraftig hav for framtida. Vi har funnet den rette partneren i Microsoft for å virkeliggjøre kraften som ligger i å dele data gjennom skyteknologi, dataanalyse og maskinlæring for å bygge smarte løsninger for havet."

Godt samarbeid med statsministerens havpanel

Gjennom tett og god kontakt med den norske regjeringen støtter C4IR Ocean arbeidet til Erna Solbergs havpanel.

"Det er inspirerende å se at C4IR Ocean tar i bruk det store kunnskapsgrunnlaget vi i panelet har lagt fram. Vi ser fram til å samarbeide om nye teknologiers rolle i å finne bærekraftige løsninger for havet etter at stats- og regjeringssjefene legger fram sine anbefalinger den 3 desember." - sier Vidar Helgesen, som leder Havpanelets arbeid for statsministeren

Viktig for havnasjonen Norge

Partnerskapet mellom C4IR Ocean og Microsoft ble offentliggjort under lanseringen av Microsofts bærekraftstrategi for vann. Selskapet har satt seg som mål å bli karbonnegative innen 2030 og de ønsker å ta ansvar for sitt vannavtrykk samtidig som de hjelper andre med å gjøre det samme.

"Vi er stolte over å være en av organisasjonene som jobber med C4IR Ocean på deres åpne havdataplattform. Denne globale plattformen, med åpen kildekode, gir forskere, apputviklere og maritime planleggere tilgang til både historiske og sanntidsdata slik at de kan utvikle løsninger for å forbedre havets helse. Det er klart at dette er viktig for en havnasjon som Norge og vi i Microsoft Norge er stolte over å være med på denne viktige reisen." - sier Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge.

  1. onehealthyocean
  2. oceansolutions
  3. blueeconomy
  4. sustainability
  5. sdg14
  6. oceandataplatform

WRITTEN BY

Bjørn Tore Markussen

C4IR Ocean

CEO at C4IR Ocean